Menu

Avtal för Bröllopsfotografering

När ni säger ja till mig som er bröllopsfotograf skickar jag ut en delfaktura/handpeng på 50% av det avtalade bröllopspaketet. När den fakturan är betald är jag bokad!

Skulle fotograferingen ta längre tid än bokat eller att ni efter bokningen ber mig stanna längre än bokningen omfattar, kommer debitering av ytterligare tid att ske. Om ni vill minska bokningen accepterar jag det till minimum 3 timmars fotografering. Vid avbokning behåller jag handpeng/delfakturan (50% ).

Resterande 50% av beloppet ska vara betalt innan bröllopsdatumet.

Leverans av allt material, redigerat, sker 4-6 veckor efter bröllopsdatumet. Därefter går vi vidare med efterbeställningar (album, böcker, tackkort, högupplösta bildfiler eller kopior) samt det som ingår i paketet. Se prislista för 2021. Görs beställningen 2022 gäller 2022 prislista osv. Det som ingår i paketet gäller fram till 1 år från bröllopsdatumet / fotograferingstillfället. Ni har självklart möjlighet att utöver det bokade paketet i efterhand beställa ytterliga kopior, album, böcker och högupplösta bildfiler. Ni får använda allt material till privata album, kopior, hemsida och internet forum. Används bilderna på internet får ni gärna om möjligt tagga mig @bröllopsfotografjenniekumlin.

Även om det ingår högupplösta bildfiler för egen kopiering i paketet tillhör upphovsrätten alltid mig, fotografen. Användningsrätten får inte överlåtas/upplåtas till annan. Användningsrätten kan köpas för 30% av priset på valt bröllopspaket. Skulle jag på grund av oförutsedd och oundviklig händelse vara förhindrad att utföra uppdraget åligger det mig att så snart som möjligt underrätta er och hjälpa er med att hitta en ersättare. Har under mina 16 år som bröllopsfotograf aldrig hänt. Fotografen kan inte hållas ansvarig för eventuellt ändrade villkor för brudparet på grund av en sådan händelse. Om uppdraget inte utförs på grund av skäl hänförliga till ovan ska såväl bokningsavgift som annan redan erlagd betalning återbetalas till brudparet.

Jag använder fotografierna för egen marknadsföring på t.ex.min hemsida, min bröllopsmässa WFS (www.weddingfairsthlm.se), trycksaker, blogg, facebook och instagram. Självklart kan man välja att inte synas, bara att maila mig och meddela sina önskemål.